De BMS is opgericht om de leefbaarheid in Scheveningen te bevorderen door het motto ‘Schoon, Heel en Veilig’ te hanteren. Tevens stimuleren wij de bewoners om zelf ook een stukje verantwoording te nemen. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een schone wijk. 

In de loop der jaren zijn wij gespecialiseerd in onderhouds- , schoonmaak- en groenprojecten.

Onderhoudsprojecten zijn bijvoorbeeld het onderhouden van speelterreinen, voetbalkooien en het havengebied in Scheveningen. Ook timmer- en schilderwerken zijn ons bekend. Wij voeren deze o.a. uit in opdracht van Gemeente Den Haag, coöperaties en VVE’s. Tevens leveren wij beheerders voor speeltuinen en dierenweides. Zij houden de boel schoon, heel en veilig waardoor een prettig speelklimaat ontstaat.

Schoonmaakprojecten zijn onder andere het verwijderen van zwerfvuil tot grofvuil uit  perken, plantsoenen, bossen, speelterreinen. Ook het verwijderen van bijvoorbeeld graffiti, vuilresten en algaanslag door het  afspuiten van verkeersborden, bruggen, straten en gevels behoort tot de mogelijkheden.

Groenprojecten voeren wij uit voor coöperaties en VVE’s. De werkzaamheden bestaan vaak uit schoonmaken, snoeien en onderhoud. Maar ook volledige herindeling en aanplanting is mogelijk. 

Onkruid-, zwerfvuil- en zandbestrijding. 
Illegaal grofvuil ophalen en afvoeren. 
Timmer- en schilderwerken. 
Ontruimingen en/of schoonmaken van woningen. 
Verwijderen van graffiti. 
Snoeien en plaatsen van bloemen en planten. 
Onderhoud en plaatsen van straatmeubilair. 
Hand- en spandiensten bij festiviteiten (bijvoorbeeld Vlaggetjesdag).
Maatschappelijke schoolprojecten.