De Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen (BMS) is een organisatie die werkt aan verbetering van woon- en werkomgeving in het stadsdeel Scheveningen. Met het aangenamer maken van het leefklimaat worden tevens arbeidsplaatsen gecreëerd voor Scheveningers. Bij de oprichting van BMS stond de Gemeente Den Haag borg voor een eventueel exploitatietekort. Binnen drie jaar hoefde BMS financieel geen beroep meer te doen op de gemeente. Het bedrijf telt nu 10 enthousiaste medewerkers.

De werkzaamheden:
Op 1 januari 1996 is BMS van start gegaan met vijf medewerkers en een bakfiets. De eerste opdracht was het handmatig vegen van straten in de wijk Duindorp. Op dit moment zijn de werkzaamheden flink uitgebreid. Ze zijn te verdelen in onderhouds-, schoonmaak- en groenprojecten. BMS doet het werk in de buurt dat gemeentelijke diensten vaak laten liggen en dat voor reguliere bedrijven commercieel niet interessant is. BMS geniet in de wijken Duindorp, Havenkwartier en Duinoord een grote naamsbekendheid. De bewoners van deze wijken weten BMS te vinden. Veel vragen leiden dan tot kleine opdrachten. 

Het bedrijf:
BMS is een non-profitbedrijf. Dit betekent dat het zonder winstoogmerk diensten levert die in een behoefte van de wijk voorzien. Als zelfstandig bedrijf met een lage kostprijs ontvangt de BMS geen subsidie maar stuurt zij rekeningen aan gemeente en particulieren voor haar werkzaamheden. 

Er wordt nauw samengewerkt met ondermeer de Dienst Stadsbeheer, het woningbedrijf Vestia Scheveningen, de politie, sportverenigingen, speeltuinverenigingen en Wijkberaad Duindorp.